Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Στο Βουργαρέλι, την 05/01/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 το μεσημέρι, το δημοτικό συμβούλιο, συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, σε ειδική «δια ζώσης» συνεδρίαση, κατόπιν της υπ’ αρ. 6400/29.12.2023 πρόσκλησης του συμβούλου του συνδυασμού «Τζουμερκιώτικη Δημοτική Πορεία» του εκλεγέντος δημάρχου κ. Ριζάκη Παναγιώτη, που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους,  για την εκλογή των μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. 

Μετά το πέρας της προβλεπόμενης από το Νόμο διαδικασίας, το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, εξελέγη με φανερή ψηφοφορία δια ανατάσεως χειρός, ανακοινώθηκε από τον προεδρεύοντα η νέα σύνθεση του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, η οποία έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Σταμούλη – Τρομπούκη Λαμπρινή

Αντιπρόεδρος: Χαντζηγιάννης Κωνσταντίνος

Γραμματέας: Ευαγγελής Νικόλαος