ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

           

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                      Βουργαρέλι  30.8.2023

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ                                            Αριθ. Πρωτ.: 4274

Ταχ.Δ/νση: Βουργαρέλι

Τ.Κ.: 47045

Πληροφορίες:  Κ. Λαμπράκης

Τηλ.: 2685360215, 2685360216

FΑΧ: 2685022322

 

                                                                          

     

 

 

ΘΕΜΑ: Συνεδρίαση επιτροπής για την κατάρτιση  πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

 

Σήμερα ημέρα Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023 συνεδρίασε η επιτροπή για την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, που αποτελείται από τους εξής υπαλλήλους: Πρόεδρος Λαμπράκης Κωνσταντίνος, μέλη Κουτσούκης Κωνσταντίνος και Κατέρου Γεωργία.

 Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τους προσωρινούς πίνακες και το γεγονός ότι δεν  υπήρξε ένσταση εντός δύο εργάσιμων ημερών επί του προσωρινού πίνακα, συνέταξε τον συνημμένο οριστικό πίνακα αποτελεσμάτων.

 

 

 

                                                                                        Η Επιτροπή   

        

                                                                                Λαμπράκης Κωνσταντίνος

                                                                                Κουτσούκης Κωνσταντίνος

                                                                                Κατέρου Γεωργία

     

 

                                                                                    

 

Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜ.
 ΤΑΥΤΟΤ.
    ΣΥΝΟΛΟ   
ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ή ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ή ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθμ. ανήλικων τέκνων) 
ΜΟΜΟΓΟΝΕΑΣ ή ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ , ΤΕΚΝΟΥ , ΑΔΕΛΦΟΥ Η ΣΥΖΥΓΟΥ  ΗΛΙΚΙΑ  ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
          1 2 3 4 5 6 7    
1 ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Π124648 3151 0 15 5 0 0 10 3181 1
2 ΜΠΟΥΡΓΑΝΗ  ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ291819 2093 0 0 0 0 0 20 2113 2
3 ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Σ802132 1593 30 0 10 0 0 10 1643 3
4 ΜΠΑΛΑΦΑ ΘΕΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΖ744803 1173 0 15 0 0 0 20 1208 4
5 KATOPI TASIA - JANE GEORGE GBR550864571 1069 0 15 5 0 0 20 1109 5
6 ΜΗΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ 019993 996 0 0 0 0 0 20 1016 6
7 ΠΛΟΥΜΠΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν784339 773 40 0 0 0 0 20 833 7
8 ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝ026047 493 0 15 10 0 0 10 528 8
9 ΜΠΟΥΡΓΑΝΗ  ΕΥΘΥΜΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν784305 493 0 0 0 0 0 20 513 9
10 ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΕ282944 153 40 0 40 0 0 20 253 10
11 ΛΥΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π124750 0 0 15 0 0 0 10 25 11
12 ΜΠΑΚΟΛΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΒ808749 0 0 0 0 0 0 20 20 12