Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 10/08/17

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜ.  12/2017

Καλείσθε να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος στο Βουργαρέλι την 10η του μηνός Αυγούστου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω:

 

1.     

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου  για το έργο: «Κατασκευή τεχνικού Φ60 πλησίον εκκλησιάς Αγίων Θεοδώρων στη θέση Φυσάι Παλαιοκάτουνου και κατασκευή τεχνικού Φ600 προς ποτάμι Παλαιοκάτουνου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» (4.800,00  €)

2.     

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου  για το έργο: «Κατασκευή δρόμου και τεχνικού Φ60 στη θέση Βίγλα (προς Μπέικα ) Κάτω Αθαμανίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» (4.800,00  €)

3.     

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου  για το έργο: « Αποπεράτωση τεχνικού Φ80 ( περιοχή Πλακούτσι ) και αποπεράτωση τεχνικού στην Αγορασιά (γήπεδο) Κάτω Αθαμανίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» (4.800,00  €)

4.     

ΘΕΜΑ

Περί επιχορήγησης Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

5.     

ΘΕΜΑ

Περί ένταξης Πράξης «Βιοκλιματική  αναβάθμιση πρώην Δημαρχείου  Αγνάντων και προσθήκη παιδικής χαράς με ανακυκλωμένα υλικά εκπαιδευτικού χαρακτήρα»

6.     

ΘΕΜΑ

Περί επικαιροποίησης μελέτης για υποβολή «Βελτίωση βατότητας Αγροτικής οδού Αγνάτων – Μακρύκαμπου» ποσού 500.000,00 € - Ανοιχτός Διαγωνισμός

7.     

ΘΕΜΑ

Περί έγκριση τεχνικού σύμβουλου για υποβολή πρότασης «Διαχείρισης στερεών αποβλήτων» ποσού 4.960,00 € και έγκριση της υπ' αριθμό 48/2017 μελέτης με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στην εκπόνηση φακέλου με στόχο τη χρηματοδότηση δράσεων για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αστικών Αποβλήτων»

8.     

ΘΕΜΑ

Περί  έγκρισης της υπ‘ αριθμ. 7/2017 μελέτης με τίτλο «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και συντήρηση-βελτίωση  οδικού δικτύου αρμοδιότητας Τ.Κ. Ανεμορράχης Δήμου κεντρικών Τζουμέρκων» ποσού 90,000,00€ - Ανοιχτός Διαγωνισμός

9.     

ΘΕΜΑ

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης οχήματος στην επιχειρηματία κα. Στέλλα Κολοκύθα του Τηλέμαχου μήκους πέντε ( 5 ) μέτρων και πλάτους 2,50 μέτρων προκειμένου να εξυπηρετηθούν ανάγκες του καταστήματος

 

10. 

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση- Συντήρηση Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Καταρράκτη»

11. 

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού Γραβιάς Γραικικού»

12. 

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ για το έργο «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κουκκουλίων»

13. 

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κουκκουλίων»

14. 

ΘΕΜΑ

Περί συμμετοχής του Δήμου Στην Αναπτυξιακή Τζουμέρκων

15. 

ΘΕΜΑ

Περί έκδοσης άδειας παραγωγού λαϊκής αγοράς Γάτα Αναστασία του Ιωάννη

16. 

ΘΕΜΑ

Περί έκδοσης άδειας παραγωγού λαϊκής αγοράς Λένης Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου

17. 

ΘΕΜΑ

Περί έκδοσης άδειας παραγωγού λαϊκής αγοράς Βούλγαρη Αναστασία του Χαραλάμπους

18. 

ΘΕΜΑ

Περί μίσθωσης δημοτικού κτηρίου στην Τ.Κ. Ράμιας

19. 

ΘΕΜΑ

Περί  έγκρισης της υπ‘ αριθμ. 49/2017 μελέτης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ   ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝ »ποσού 22.800,00€ - Συνοπτικός  Διαγωνισμός

20. 

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης τουριστικής προβολής με τηλεοπτικό σποτ

21. 

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης τουριστικής προβολής με ραδιοφωνικό σποτ

22. 

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης τουριστικής προβολής με έντυπο υλικό

23. 

ΘΕΜΑ

Περί  έγκρισης της υπ‘ αριθμ. 51/2017 μελέτης με τίτλο «Αντικατάσταση στέγης πρώην Δημοτικού Σχολείου  ΤΚ Διστράτου» ποσού 9.330,00 € - Συνοπτικός  Διαγωνισμός

24. 

ΘΕΜΑ

Περί  έγκρισης της υπ‘ αριθμ. 50/2017 μελέτης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΓΡΑΙΚΙΚΟΥ » ποσού 43.500,00 € - Συνοπτικός  Διαγωνισμός

25. 

ΘΕΜΑ

Περί  έγκρισης της υπ‘ αριθμ. 52/2017 μελέτης με τίτλο «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων» ποσού 500.000,00 € - Ανοιχτός Διαγωνισμός

26. 

ΘΕΜΑ

Περί  έγκρισης της υπ‘ αριθμ. 53/2017 μελέτης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΙΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΓΡΑΙΚΙΚΟ» ποσού 30.000,00 € - Συνοπτικός  Διαγωνισμός

27. 

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο: «Κατασκευή φράγματος μετά προφράγματος στη θέση Γοργούσα χειμάρρου Αγναντίτη Δ.Δ. Αγνάντων»

28. 

ΘΕΜΑ

Περί  έγκρισης της υπ‘ αριθμ. 54/2017 μελέτης με τίτλο: «Συντήρηση - αποκατάσταση προσβάσεων Ι.Μ. Χρυσοσπηλιώτισσας Γουριανών Άρτας» ποσού 15.700,00 €

29. 

ΘΕΜΑ

Περί  έγκρισης της υπ‘ αριθμ. 56/2017 μελέτης με τίτλο:«Επίχωση- επικαλύψη εξωτερικού δικτύου ύδρευσης εντός της Τ.Κ. Αγνάντων-Λοιπές εργασίες αποκατάστασης»ποσού 30.000,00 € , Συνοπτικός  Διαγωνισμός

30. 

ΘΕΜΑ

Περί  έγκρισης της υπ‘ αριθμ. 55/2017 μελέτης με τίτλο:«Βελτίωση βατότητας προσβάσεων σχολικού συγκροτήματος Αγνάντων Άρτας»ποσού 30.000,00 €

31. 

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου  για το έργο: «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης - βελτίωση υδρομάστευσης και προσβάσεων στον οικισμό Σκαρπάρι της Τ.Κ. Θεοδωριάνων του δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» (30.000,00  €)

32. 

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου  για το έργο: «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Καψάλων» (30.000,00  €)

33. 

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου  για το έργο: «Συντήρηση Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου ( Σγάρας ) της Τ.Κ. Καταρράκτη» (7.000,00  €)

34. 

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου  για το έργο: «Συντήρηση Ιερού Ναού του Σωτήρος Μηλέας Καταρράκτη» (7.000,00  €)

35. 

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου  για το έργο: «Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας Τ.Κ. Κάτω Αθαμανίου (οικισμός Αγίου Χαραλάμπους) δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» (40.000,00  €)

36. 

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου  για το έργο: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Μελισσουργών-Παλαιοκατούνου-Μεσούντας δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» (30.000,00  €)

37. 

ΘΕΜΑ

Περί τακτοποίησης πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Καταρράκτη

38. 

ΘΕΜΑ

Αναμόρφωση - τροποποίηση προϋπολογισμού - Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΧΟΥΛΗΣ