ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ

Προκηρύσσεται μια (1) θέση καθαρίστριας με σύμβαση έργου για το Δημοτικό Σχολείο Τετρακώμου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.Ολόκληρη η προκήρυξη βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο του παρόντος άρθρου._Καταβάστε με ..δεξί κλικ αποθήκευση ως...κλπ).