Πρόσκληση σύγκλησης 12ης/16-06-2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 10 ΠΝΠ - ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’)

Καλείστε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα γίνει «δια περιφοράς» την 16η του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 14.00μμ και ώρα λήξης 15.00μμ, σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, λόγω του κατεπείγοντος των θεμάτων, αλλά και της διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 και τηνπαρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α’/11-3-2020), καθώς και  τις Εγκυκλίους 18318/13-3-2020, 20930/31-03-2020 και 163/33282/29-05-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών. Ακολουθεί ο πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1

Περί καθορισμού όρων διακήρυξης για μίσθωση τμήματος πλατείας Αγίων Αναργύρων οικισμού Παλαιοκατούνου ΤΚ Παλαιοκατούνου

Θέμα 2

Περί εξειδίκευσης πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την παραλαβή συμβολαίου οικοπέδου που στεγάζεται το Γυμνάσιο – Λύκειο Βουργαρελίου

Θέμα 3

Περί εξειδίκευσης πίστωσης για την προμήθεια υλικών για την κατασκευή προθαλάμου στο Ορειβατικό Καταφύγιο Καταρράκτη

Θέμα 4

Περί εξειδίκευσης πίστωσης για την προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση φθαρμένων πλακοστρώσεων στον οικισμό Μελισσουργών ΔΕ Μελισσουργών