ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ του δημου κ. τζουμερκων 16-1-17 και 17-1-17