ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ 11/01/2017 ΚΑΙ 12/01/2017