Ευχαριστήρια επιστολή του Συλλόγου Κρυονερίου προς τον Δήμαρχο

    «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΤΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ»                                                                                                                           

Κρυονέρι, 8-1-2019

                                                                                                               Προς

                                                                                         ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

 

Έκφραση ευχαριστιών

 

 Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων  για την επιχορήγηση των χιλίων «1.000» Ευρώ,

η οποία μας χορηγήθηκε για τις εκδηλώσεις του Συλλόγου μας  που έγιναν το καλοκαίρι του 2018.   

Αισθανόμαστε, επίσης, την ανάγκη να ευχαριστήσουμε ξεχωριστά  το Δήμαρχο κ. Μαρίνο Γαρνέλη, τον οποίο βρίσκουμε αρωγό στο έργο μας. 

 

   Ο Πρόεδρος του Συλλόγου                                       Ο Γραμματέας  

 

    Τσιβόλας Φώτης                                                      Σαλαγιάννης Κων/νος