Έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλο το Δήμο Κ. Τζουμέρκων

1) Τετράκωμο: Τσιμεντοστρώσεις – διαμόρφωση θέσεων πάρκινγκ για την εξυπηρέτηση της πλατείας – Κατασκευή διαβάσεων σε χείμαρρους (ΣΑΤΑ)

 

2) Αθαμάνιο: Τσιμεντοστρώσεις – Αποκατάσταση πλακών πεζοδρομίου  (ΣΑΤΑ)

 

3) Παλαιοκάτουνο: Τσιμεντοστρώσεις – κατασκευή τεχνικού έργου για διευθέτηση υδάτων (ΣΑΤΑ)

 

4) Βουργαρέλι: Ξεκινά εντός των ημερών η αντιστήριξη της πλατείας Βουργαρελίου

 

5) Μεσούντα: Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης (ΣΑΤΑ)

 

6) Ανεμορράχη: Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης περιμετρικά της πλατείας (Υπ. Υποδ. & Μεταφ)

 

7) Κεντρικό: Τσιμεντοστρώσεις (ΣΑΤΑ)

 

8) Κυψέλη: Κατασκευή τεχνικών έργων (τσιμεντοστρώσεις, αυλάκια, τοιχία, υδρομάστευση) (ΣΑΤΑ)

 

9) Ράμια: Τσιμεντοστρώσεις, επισκευή δημοτικών αποχωρητηρίων (ΣΑΤΑ)

 

10) Κάτω Γραικικό: Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού, αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης (ΠΕΡΙΦΕΡΕΡΕΙΑ)

 

11) Λεπιανά: Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης (ΣΑΤΑ)

 

12) Άγναντα: Μόνωση της πλατείας και των κοινοτικών καταστημάτων, αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης (ΣΑΤΑ)

 

Πιστώσεις για έργα από Περιφέρεια

 

1) 30.000,00 € για την κατασκευή του έργου « Aντιπλημμυρική προστασία οδών στην Τ.Κ. Καψάλων »

 

2)  23.800,00 € για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝ »

 

3) 40.000,00 € για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΚΤΙΣΤΑΔΩΝ Δ.Δ. ΑΓΝΑΝΤΩΝ »

 

4) 74.400,00 € για την κατασκευή του έργου « Άμεση κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης μετά από κατολίσθηση και καθαρισμός χειμάρρου για την προστασία οικιών στον οικισμό Παλαιοχωρίου της Τ.Κ. Αθαμανίου»

 

5) 20.000,00 € για την κατασκευή του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΟΜΑΛΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ '' ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑ '' Τ.Κ. ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ »

 

6) 40.000,00 € για την κατασκευή του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ »