Βελτιωτικά έργα σε όλο το Δήμο Κ. Τζουμέρκων

Την 1-10-18 υπογράφτηκαν οι εξής συμβάσεις έργων μεταξύ του Δήμου Κ. Τζουμέρκων και των αναδόχων

  1. Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Αγνάντων, προϋπολογισμού 35.300 ευρώ
  2. Βελτιωτικά έργα υποδομής στη Τ.Κ Δίστρατου, προϋπολογισμού 14.200 ευρώ
  3. Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Τετρακώμου ΔΕ Αθαμανίας, προϋπολογισμού 35.000 ευρώ
  4. Βελτίωση βατότητας εσωτερικής οδοποιίας της Τ.Κ Κ. Γραικικού, προϋπολογισμού 150.000 ευρώ

Τα έργα ξεκινούν αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης των αναδόχων με τον Δήμο.