Ικανοποίηση για την εγκατάσταση κλιμακίου Ε.Κ.Α.Β στο Κ.Υ Βουργαρελίου

Ο Δήμος Κ. Τζουμέρκων, πριν ενάμιση χρόνο περίπου, με έγγραφο αίτημα του είχε ζητήσει από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες την εγκατάσταση σταθμού ΕΚΑΒ στην περιοχή μας, δικαιολογώντας επαρκέστατα το αίτημα του, λόγω του τεράστιου ορεινού όγκου της περιοχής μας, της μεγάλης ηλικίας της πλειονότητας των κατοίκων, της ικανής απόστασης από νοσοκομειακές μονάδες κλπ.

Επιτέλους το αίτημα μας ικανοποιήθηκε και με μεγάλη χαρά και ανακούφιση πληροφορούμε τους δημότες μας ότι εγκαθίσταται κλιμάκιο ΕΚΑΒ με στέγαση στο Κ.Υ  Βουργαρελίου με προσωπικό δύο εξειδικευμένους υπαλλήλους και ίδιον ασθενοφόρο όχημα.

Ο Δήμαρχος Κ. Τζουμέρκων δηλώνει ότι θεωρεί θετικότατη την εξέλιξη του όλου θέματος, ευχαριστεί τους υπεύθυνους και ευελπιστεί στο μέλλον και για ανάλογο κλιμάκιο που θα στεγαστεί στο Κ.Υ Αγνάντων.