Εργασίες αποκατάστασης και αντιστήριξης σε Μικροσπηλιά , Δίστρατο, Βαθύκαμπο

Εργασίες αποκατάστασης και αντιστήριξης πραγματοποιήθηκαν από τα συνεργεία του Δήμου στις Τ.Κ Μικροσπηλιάς και Κεντρικού που επλήγησαν από τις πλημμύρες Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν τσιμεντόστρωση και δημιουργία τοιχίου αντιστήριξης στην Μικροσπηλιά, επέκταση δημοτικού δρόμου και κατασκευή τοιχίου στον Βαθύκαμπο ενώ στο Δίστρατο και το Τραπεζάκι έγιναν εργασίες καθαρισμού στον περιβάλλοντα χώρο, στο σχολείο και στις αντίστοιχες πλατείες.

Τα συνεργεία του Δήμου Κ. Τζουμέρκων συνεχίζουν ακούραστα τις εργασίες στις Τ.Κ που επλήγησαν από τις θεομηνίες, με γοργούς ρυθμούς, έως ότου αποκατασταθούν όλες οι ζημιές στο ακέραιο.