Σε αγορά μηχανημάτων αξίας 240.000 ευρώ θα προβεί ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων με το πρόγραμμα Φιλόδημος

Συγκεκριμένα θα αγοράσει  ένα μεταχειρισμένο τριαξονικό φορτηγό, ένα μεταχειρισμένο εμπρόσθιο τροχοφόρο, μόνιμη τοποθέτηση μηχανισμού φορτώσεως στο εμπρόσθιο μέρος , ένα μεταχειρισμένο ελαστιχοφόρο εκσκαφέα-φορτωτή.

Ο σκοπός του προτεινόμενου έργου-προμήθειας είναι να καλυφθούν οι ανάγκες του δήμου στην επίλυση πολλών προβλημάτων όπως : βλαβών δικτύων ύδρευσης, συντήρηση οδικού δικτύου, εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας, εργασίες πυρασφάλειας κ.α. Η έλλειψη μηχανημάτων παράλληλα με την πολύ μεγάλη έκταση που εκτείνεται ο δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων, έχουν ως αποτέλεσμα την αδυναμία του δήμου στην άμεση ανταπόκριση και επίλυση των παραπάνω προβλημάτων. Με την υλοποίηση του εν λόγω έργου και την προμήθεια των μηχανημάτων, θα υπάρξει ενδυνάμωση των τεχνικών υποδομών και κατ’ ακολουθία των υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων.

Το συγκεκριμένο έργο θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας με την πρόσληψη τεχνικοεργατικού προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου. Θα προκύψουν τουλάχιστον 3 νέες θέσεις εργασίας. Επίσης η ενίσχυση του Δήμου με μηχανήματα , θα έχει σαν αποτέλεσμα να γίνεται άμεσα η αποκατάσταση του περιβάλλοντος από καταπτωτικά φαινόμενα . Επίσης , λόγω του ότι ο Δήμος υφίσταται συχνά πλημμύρες με αποτέλεσμα να δημιουργούνται καταστροφές σε τεχνικά έργα (τάφροι, σωληνωτά , κ.ο.κ.) , τα μηχανήματα θα βοηθήσουν στην αποκατάσταση των καταστροφών.