Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 232,300 ευρώ & 206,000 ευρώ για παιδικές χαρές στο Δήμο Κ. Τζουμέρκων από το Υπουργείο Εσωτερικών

Την οικονομική ενίσχυση 88 μικρών ορεινών και νησιωτικών Δήμων της χώρας, για το 2018, με συνολικό ποσό ύψους 20.597.000 ευρώ, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης.

Ανάμεσα στους Δήμους που θα χρηματοδοτηθούν με έκτακτη οικονομική ενίσχυση είναι οι Δήμοι Γ. Καραϊσκάκη και Κ. Τζουμέρκων που θα λάβουν το ποσό των 224.600 ευρώ και 232.300 ευρώ αντίστοιχα.

Οι ενισχύσεις διατίθενται στους δικαιούχους Δήμους για την κάλυψη είτε λειτουργικών τους δαπανών, είτε για επενδυτικές τους δραστηριότητες και έργα και θα αποδοθούν με χρηματικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Επίσης ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, υπέγραψε την απόφαση ενεργοποίησης της πρόσκλησης προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών των Δήμων της Χώρας» στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Ενίσχυσης Δήμων «ΦιλόΔημος ΙΙ».

Οι Δήμοι του Νομού Άρτας δικαιούνται τα εξής χρηματικά ποσά:

Δήμος Αρταίων 219.000 ευρώ

Δήμος Γ. Καραϊσκάκη 206.000 ευρώ

Δήμος Κ. Τζουμέρκων 206.000 ευρώ

Δήμος Ν. Σκουφά 213.000 ευρώ

Το Υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους Δήμους της Χώρας για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της ψυχαγωγίας των ανηλίκων. Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2019. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 31η Μαΐου 2018.

Ο Δήμος Κ. Τζουμέρκων ευχαριστεί θερμά το Υπουργείο Εσωτερικών και τον Υπουργό για την ενίσχυση.