Δημοπράτηση των δρόμων "Αθαμάνιο - Θεοδώριανα" & "Βουργαρέλι - Καταρράκτης"

Την Παρασκευή 23/02/18 ο Δήμαρχος Κ. Τζουμέρκων συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Φ. Χαχούλη και τον Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου Γ. Φώτη μετέβη στο γραφείο του Γ.Γ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Γ. Δέδε, μετά από πρόσκληση του ανωτέρω προκειμένου να υπογράψουν προγραμματική σύμβαση για δημοπράτηση και κατασκευή των έργων α) «Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας Παράκαμψης Αθαμανίου και Οδικός Άξονας Αθαμανίου – Θεοδωριάνων» και β) «Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας οδού Καταρράκτη – Βουργαρέλι».

Η όλη διαδικασία πραγματοποιήθηκε μέσα σε κλίμα ευφορίας και ικανοποίησης και από τις δύο πλευρές. Με την υλοποίηση των έργων αυτών των οποίων η δημοπράτηση και η έναρξη κατασκευής προβλέπονται τον Απρίλη, τα Τζουμέρκα θα πραγματοποιήσουν ένα τεράστιο άλμα προς την τουριστική και εν γένει ανάπτυξη τους. Μέσα στις επόμενες μέρες θα πραγματοποιηθεί εκ νέου συνάντηση του Δημάρχου με τον Κο Δέδε για την πραγματοποίηση του "Πάρκου Ορεινών Δραστηριοτήτων" στα Θεοδώριανα.