Οριστικοποιήθηκε η κατάταξη της "βιοκλιματικής αναβάθμισης πρώην Δημαχείου Αγνάντων" στην 8η θέση

Οριτικοποιήθηκε στην όγδοη θέση η κατάταξη της μελέτης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων  «Βιοκλιματική αναβάθμιση πρώην Δημαρχείου Αγνάντων και προσθήκη παιδικής χαράς με ανακυκλωμένα υλικά εκπαιδευτικού χαραχτήρα», στον πίνακα 80 αξιολογημένων προτάσεων του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 του Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.  

Ο προϋπολογισμός του έργου αφορά το ποσό των 391.492.20 ευρώ και οι εργασίες του καταμερίζονται σε πέντε υποέργα:

1)    Βιοκλιματική αναβάθμιση Δημαρχείου 129.000 ευρώ. Διαμόρφωση χώρου παιδικής χαράς περιορισμένης ενεργειακής κατανάλωσης με όργανα από ανακυκλωμένα υλικά 67.000 ευρώ.

2)    Προμήθεια εξοπλισμό παιδικής χαράς 72.360 ευρώ

3)    Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων παιδικής χαράς 72.912 ευρώ

4)    Προμήθεια CompactΜονάδας επεξεργασίας Λυμάτων Ι.Π 50 ατόμων 50.220 ευρώ.

Το πρώτο υποέργο προβλέπει αντικατάσταση κουφωμάτων, προσθήκη θερμομόνωσης, τοιχωμάτων και οροφής.

Στο δεύτερο και στο τρίτο οι εργασίες περιλαμβάνουν την διαμόρφωση του χώρου και την προμήθεια των οργάνων σύμφωνα

με τις προδιαγραφές που ορίζοντα από την κείμενη νομοθεσία.

Η παιδική χαρά θα φέρει δάπεδο ασφαλείας, τοποθέτηση σύγχρονων οργάνων, κάδους κ.ο.κ. Επίσης στην μελέτη έχει προβλεφθεί πρόσβαση ΑΜΕΑ και τέλος στο τέταρτο υποέργο προβλέπεται προμήθεια 14 φωτιστικών τύπου LED.

Κατόπιν των ανωτέρω, προβλέπεται σύντομα η δημοπράτηση του παραπάνω έργου.

Βλέπετε συνημμένο