Δημαιρεσίες στον Δήμο Κ. Τζουμέρκων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βουργαρέλι,

Δευτέρα 13/03/2017

Την Κυριακή 12/03/17 και περί ώρα 10:30, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία πραγματοποιήθηκαν στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων δημαιρεσίες από τις οποίες προέκυψαν:

 

Πρόεδρος Δ.Σ Φώτης Χαχούλης με ψήφους 13 επί συνόλου 20

Αντιπρόεδρος Δ.Σ Κώστας Φώτης με ψήφους 17 πί συνόλου 20

Γραμματέας Δ.Σ Αικατερίνη Λάμπρη με ψήφους 16 επί συνόλου 20

 

Οικονομική επιτροπή:

 

Πρόεδρος (εκ του νόμου) Μαρίνος Γαρνέλης

 

Μέλη: Ιωάννης Πλούμπης, Κώστας Αλυμάρας, Αικατερίνη Λάμπρη, Παναγιώτης Τζαλοκώστας, Λεωνίδας Τσίπρας, Παναγιώτης Σκαλτσογιάννης

 

Αναπληρωματικά Μέλη: Γιώργος Σιλιόγκας, Βασίλης Καρύδης, Θωμάς Καλιαρντάς, Χάρης Πανούτσος, Βασίλης Τζαμάκος

 

Η όλη διαδικασία κύλησε ομαλά, χωρίς έριδες και αντεγκλήσεις και μετά το πέρας της διαδικασίας, μέγας αριθμός Δημοτικών Συμβούλων, από συμπολίτευση κι αντιπολίτευση συνέφαγαν σε τοπικό κατάστημα του Βουργαρελίου σε κλίμα πραγματικής συναδέλφωσης.

 

Ο Δήμαρχος Κ. Τζουμέρκων

 

Μαρίνος Γαρνέλης