ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016