Δημόσια Φανερή και Προφορική Πλειοδοτική Δημοπρασία για την μίσθωση τμήματος πλατείας Αγίων Αναργύρων, οικισμού Παλαιοκατούνου ΤΚ Παλαιοκατούνου

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων προκηρύσσει Δημόσια Φανερή και Προφορική Πλειοδοτική Δημοπρασία για την μίσθωση τμήματος πλατείας Αγίων Αναργύρων, οικισμού Παλαιοκατούνου ΤΚ Παλαιοκατούνου.

Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής που έχει συσταθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό, στα γραφεία του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (Βουργαρέλι - Δημαρχείο) στις 16/07/2020 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00πμ και σε περίπτωση που αποβεί άγονη θα επαναληφθεί στις 23/07/2020 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 πμ. 

Το τεύχος της διακήρυξης θα χορηγείται από το Δημαρχιακό Κατάστημα στο Βουργαρέλι.