Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (17/2019) 27-12-2019

Καλείσθε να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος στο Βουργαρέλι την 27ηη του μηνός Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω:

1.

ΘΕΜΑ

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

2.

ΘΕΜΑ

Έγκριση αποζημίωσης συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

3.

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

4.

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης Επιτροπών Διαγωνισμών Έργων, με συνοπτικό διαγωνισμό έτους 2020 του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

5.

ΘΕΜΑ

Επί αιτήματος κ. Σουραβλιά Κωνσταντίνου για κοπή δέντρου στην Τ. Κ. Μελισσουργών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

6.

ΘΕΜΑ

Επί αιτήματος κ. Μαυροπάνου Κωνσταντίνου για χορήγηση άδειας τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία της Τ. Κ. Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

7.

ΘΕΜΑ

Τακτοποίηση οφειλής που καταβλήθηκε μέσω Τράπεζας

8.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης αποδεσμεύσεων πιστώσεων σε βάρος των ΚΑ δαπανών του Προϋπολογισμού του Έτους 2019

9.

ΘΕΜΑ

Περί υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης μελετών στα πλαίσια της με αριθ. πρωτ. 104.773_17/9.8. 2017 Πρόσκλησης Ένταξης Μελετών ΟΤΑ, στην 1η δράση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Επιχορήγηση Μελετών Ωρίμανσης και Εκτέλεσης Έργων Ο.Τ.Α.» από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

10.

ΘΕΜΑ

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής του έργου:«Αποκατάσταση – Συντήρηση Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Καταρράκτη» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ