Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (16/2019) 13-12-2019

    Καλείσθε να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος στο Βουργαρέλι την 13ηη του μηνός Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 16:00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω:

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί κατάρτισης Τεχνικού προγράμματος Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας, έτους 2020

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού έτους 2019

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες αποπεράτωσης κοινοτικού κτηρίου στην T.Κ. Μικροσπηλιάς» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή πεζογέφυρας στη θέση “Σκαντέϊκα” στoν ποταμό Μελισσουργιώτη στην T.Κ. Μελισσουργών» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Βουργαρελίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού προς οικισμό ”Καρούλες”» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής και κατανομής πίστωσης(δ’ κατανομή) ποσού 20.190,00 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2019

 1.  

ΘΕΜΑ

Επί αιτήματος κ. Κοντοδήμα Χρήστου για χορήγηση βεβαίωσης

 1.  

ΘΕΜΑ

«Περί μίσθωσης δημοτικού κτηρίου Ανεμορράχης στην Τ.Κ. Ανεμορράχης» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Περιτοίχιση νεκροταφείου Αβαρίτσας  στην Τ.Κ. Παλαικατούνου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο ρέμα Γκοφρίτο στην Τ.Κ. Αθαμανίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών στην Τ.Κ. Μεσούντας» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

 

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ για το έργο: «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Γραικικού και κιγκλιδώματα πλατείας οικισμού Άνω Γραικικού» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης Στρατηγικού Σχεδιασμού για το ρέμα «Γκούρα Κορακάδων» της Τ.Κ. Αθαμανίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί ακύρωσης της 443)27.11.2019  Απόφασης  Δ.Σ. του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (στην κεντρική πλατεία Αγνάντων) της κας Παπαθανάση Ευανθίας

 1.  

ΘΕΜΑ

Αλλαγή όρων σύμβασης μίσθωσης, καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (στην κεντρική πλατεία Αγνάντων) της κας Παπαθανάση Ευανθίας

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης υπεκμίσθωσης καταστήματος  στην Τ.Κ. Αγνάντων του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί ορισμού εκπροσώπων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στο Δ.Σ. και στη Γενική Συνέλευση της Αλιευτικής Επιχείρησης Καταρράκτη

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί συμμετοχής του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στο δίκτυο μαρτυρικών πόλεων και χωριών της Ελλάδας (2002-2010).

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί εκπροσώπησης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στη Γενική Συνέλευση του «Δικτύου μαρτυρικών πόλεων και χωριών της Ελλάδας (Καλάβρυτα).

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για μίσθωση μηχανημάτων για έκτακτες ανάγκες του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί τροποποίησης αιτήματος χρηματοδότησης για την πράξη: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου/συνοδευτικού εξοπλισμού», “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ”II

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης μελέτης για την πράξη: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου/συνοδευτικού εξοπλισμού», “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ”II

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Νικολάου Σκουφά, για την εκτέλεση του έργου: «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε. Αθαμανίας και εσωτερικού δικτύου Κρυονερίου της Τ. Κ. Κεντρικού

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί επιχορηγήσεων Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων