Πρόσκληση Ορκωμοσίας της Νέας Δημοτικής Αρχής 2019-2023