Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 24/05/18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΙΘΜ. 7/2018

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος στο Βουργαρέλι την 24η του μηνός Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω:

1. ΘΕΜΑ Περί επίλυσης θεμάτων λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου

2. ΘΕΜΑ Περί έγκρισης Απολογισμού οικ. έτους 2017 Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

3. ΘΕΜΑ Περί αιτήματος εταιρίας RULAR για την εγκατάσταση ασύρματου κόμβου στην Τ.Κ. Καταρράκτη

4. ΘΕΜΑ Περί αναγκαίων ενεργειών για την Αλιευτική επιχείρηση Καταρράκτη

5. ΘΕΜΑ Περί αποκλεισμού δρόμου στην Τ.Κ. Διστράτου

6. ΘΕΜΑ Περί αποκλεισμού δρόμου στο Άνω Γραικικό

7. ΘΕΜΑ Περί έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών – υπηρεσιών

8. ΘΕΜΑ Περί έγκρισης μελέτης: «Βελτίωση –διόρθωση δικτύου ύδρευσης Άνω Γραικικού»

9. ΘΕΜΑ Έγκριση μελέτης 49/2018 του έργου «Εσωτερική οδοποιία Αγίου Χαραλάμπους Τ.Κ. Κάτω Αθαμανίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων », προϋπολογισμού 114.000,00 € , ανοιχτός

10. ΘΕΜΑ Έγκριση μελέτης 50/2018 του έργου «Άμεση αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων για την προστασία κατοικιών καθώς και την αποκατάσταση βατότητας οδικών τμημάτων λόγω των πρόσφατων πλημμυρικών φαινομένων στην Τ.Κ. Καταρράκτη Άρτας μετά των οικισμών αυτής», προϋπολογισμού 100.000,00 € , ανοιχτός

11. ΘΕΜΑ Έγκριση μελέτης 80/2017 του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ Δ.Ε. AΘΑΜΑΝΙΑΣ » ποσού 35.000,00 € , συνοπτικός

12. ΘΕΜΑ Περί πρόσληψης 3 ατόμων για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2018

13. ΘΕΜΑ Περί έγκρισης 3ου ΑΠΕ για το έργο: «Αποκατάσταση- συντήρηση Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης»

14. ΘΕΜΑ Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή δημοτικού κτηρίου Ανεμορράχης»

15. ΘΕΜΑ Περί παράτασης προθεσμίας της μελέτης «Βελτίωση βατότητας οδού Βουργαρέλι Πάτερ Κοσμάς»

16. ΘΕΜΑ Περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών Τ.Κ. Γραικικού»

17. ΘΕΜΑ Περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Περί παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο « Βελτιωτικά έργα Τ.Κ. Παλαικατούνου»

18. ΘΕΜΑ Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου για την κατασκευή του έργου «Εσωτερική οδοποιία Αγίου Χαραλάμπους Τ.Κ. Κάτω Αθαμανίου δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων » ποσού 114.000,00 €

19. ΘΕΜΑ Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου για την κατασκευή του έργου « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ Δ.Ε. AΘΑΜΑΝΙΑΣ » ποσού 35.000,00

20. ΘΕΜΑ Περί αποδοχής πίστωσης Περιφέρεια Ηπείρου για την κατασκευή του έργου « Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης για την προστασία υδραύλακα στον οικισμό Σγάρα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων » ποσού 25.000,00 €

21. ΘΕΜΑ Περί έγκρισης υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ », στον άξονα προτεραιότητας « Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» , με τίτλο « Επισκευή , συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις »

22. ΘΕΜΑ Περί εξεύρεσης της πιο συμφέρουσας προσφοράς για την χρέωση της ηλεκτρικής ενέργειας του Δήμου με θέμα την μείωση του κόστους Προμήθειας Ηλεκτρικού Ρεύματος για τις ετήσιες ανάγκες του Δήμου και απόφαση για αλλαγή παρόχου

23. ΘΕΜΑ Επί αιτήματος κατοίκων συνοικισμού Φραστών Δ.Ε. Αγνάντων

24. ΘΕΜΑ Περί ιδιοκτησιακού καθεστώτος του χώρου που θα κατασκευαστεί το Πάρκο ορεινών δραστηριοτήτων στο Σταυρό Θεοδωριάνων

25. ΘΕΜΑ Επί αιτήματος Αθαμανικού Κέντρου Τέχνης για οικονομική υποστήριξη για την έκδοση άδειας δόμησης

26. ΘΕΜΑ Περί πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για κάλυψη κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών

27. ΘΕΜΑ Προβληματισμοί επί νεκροταφείου Τ.Κ. Καταρράκτη

28. ΘΕΜΑ Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού – τεχνικού προγράμματος έτους 2018

29. ΘΕΜΑ Μετά το πέρας της συνεδρίασης θα ακολουθήσει συζήτηση με τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

30. ΘΕΜΑ Περί ανάθεσης υλοποίησης εντύπων τουριστικής προβολής του Δήμου και δημιουργία ιστοσελίδας