Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 27/04/18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΙΘΜ.  6/2018

    Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος στο Βουργαρέλι την 27η του μηνός Απριλίου  2018, ημέρα Παρασκευή  και  ώρα  17:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω:

 

1.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης επαναλειτουργίας λατομείου Τ.Κ. Γραικικού με σύνταξη μελετών

2.

ΘΕΜΑ

Περί αιτήματος εταιρίας RULARγια εκμίσθωση χώρου στην Τ.Κ. Καταρράκτη

3.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής και κατανομής πιστώσεων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2018

4

ΘΕΜΑ

Εκλογή αιρετού αντιπροσώπου για τη συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου Ύδρευσης Βρυζοκαλάμου

5.

ΘΕΜΑ

Περί σύστασης γραφείου εσόδων

6.

ΘΕΜΑ

Επί παραίτησης πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλίου

7.

ΘΕΜΑ

Περί εκκρεμών θεμάτων κληροδοτημάτων

8.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης επέκτασης ηλεκτροφωτισμού

9.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών – υπηρεσιών

10.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης μελέτης: «Αποκατάσταση βλαβών δικτύου Ύδρευσης ΔΕ Αγνάντων και Μελισσουργών»

11.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης μελέτης καθαρισμού δεξαμενών

12.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 38/2018 του έργου « ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ », προϋπολογισμού 14.200,00 € , συνοπτικός διαγωνισμός ( ΣΑΤΑ )

13

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 39/2018 του έργου « Βελτιωτικά έργα υποδομής στην  ΤΚ Αγνάντων », προϋπολογισμού 35.300,00 € , συνοπτικός διαγωνισμός ( ΣΑΤΑ )

14.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 40/2018 του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΗΣ  Τ.Κ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ »

15.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 41/2018 του έργου « Αντιπλημμυρική προστασία οδών στην  Τ.Κ. Ανεμορράχη», προϋπολογισμού 4.360,00 € , απευθείας ανάθεση – έκτατο ( από 250.000,00 ευρώ )

16.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 43/2018 του έργου «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝ», προϋπολογισμού 25.750,00 € , συνοπτικός διαγωνισμός ( ΣΑΤΑ)

17

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 44/2018 του έργου «Αποκατάσταση βλαβών από πλημμυρικά φαινόμενα στην Τ.Κ. Καψάλων και Τ.Κ. Θεοδωριάνων»

18.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 45/2018 του έργου ««ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΤΙΣΤΑΔΩΝ»

19.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος», με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού»

20.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 3ου ΑΠΕ για το έργο: «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κουκουλίων»

21.

ΘΕΜΑ

Περί ανάρτησης ορίων οικισμών και οικιστικών πυκνώσεων στους δασικούς χάρτες

22.

ΘΕΜΑ

Περί ενεργειών για Αλιευτική εταιρία

23.

ΘΕΜΑ

Περί πρόσληψης πολιτικού μηχανικού

24.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης για χρηματοδοτήσεις από πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ (παιδικές χαρές)

25.

ΘΕΜΑ

 

26.

ΘΕΜΑ

Περί λήψης μέτρων καθαρισμού γηπέδου Τ.Κ. Καταρράκτη

27

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Επίχωση- επικάλυψη εξωτερικού δικτύου ύδρευσης εντός της Τ.Κ. Αγνάντων- λοιπές εργασίες αποκατάστασης»

28.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών Τ.Κ. Αγνάντων της Δ.Ε. Αγνάντων»

29.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση βατότητας προσβάσεων σχολικού συγκροτήματος Αγνάντων Άρτας»

30.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση- απόκατάσταση προσβάσεων Ι.Μ. Χρυσοσπηλιώτισσας Γουριανών Άρτας»

31.

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής έργων

32.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης για δημιουργία βίντεο κλιπ τουριστικής προβολής

33.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης για δημιουργία φυλλαδίων και site τουριστικής προβολής

34.

ΘΕΜΑ

Περί αντικατάστασης μέλους Σχολικών Επιτροπών Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης

35.

ΘΕΜΑ

Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού – τεχνικού προγράμματος έτους 2018

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΧΟΥΛΗΣ