Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 28/03/18

ΑΡΙΘΜ.  5/2018

    Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος στο Βουργαρέλι την 28η του μηνός Μαρτίου  2018, ημέρα Τετάρτη  και  ώρα  17:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω:

 

1.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από Περιφέρεια Ηπείρου για το έργο: «Κατασκευή συρματόπλεκτων κιβωτίων στις όχθες του ποταμού Σαραντάπορου στην Τ.Κ. Διστράτου»

2.

ΘΕΜΑ

Περί αιτήματος εταιρίας RULARγια εκμίσθωση χώρου στην Τ.Κ. Καταρράκτη

3.

ΘΕΜΑ

Περί αιτήματος εταιρίας RULARγια διέλευση οπτικών ινών

4.

ΘΕΜΑ

Εκλογή αιρετού αντιπροσώπου για τη συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου Ύδρευσης Βρυζοκαλάμου (άρθρο 246 ΔΚΚ)

5.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών – υπηρεσιών

6.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης μίσθωσης μηχανημάτων για την αντιμετώπιση κατεπείγουσας ανάγκης-αποκατάσταση βατότητας λόγω έντονων βροχοπτώσεων

7.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κουκουλίων»

8.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης μελέτης: «Αποκατάσταση οδικού δικτύου Άνω Γραικικού και Γραβιάς λόγω πλημμυρών και κατολισθήσεων κατά την 30/11/2017»

9.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης μελέτης: «Βελτίωση βατότητας οδών Τ.Κ. Γραικικού»

10.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης μελέτης: «Κατασκευή συρματόπλεκτων κιβωτίων στις όχθες του ποταμού Σαραντάπορου στην Τ.Κ. Διστράτου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

11.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης μελέτης: «Άμεση κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης λογω πλημμυρικών φαινομένων στη θέση Αλώνια της Τ.Κ Μικροσπήλιάς»

12.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης μελέτης: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών από πλημμυρικά φαινόμενα στο οδικό δίκτυο στον οικισμό Κουβέλι της Τ.Κ. Βουργαρελίου και στον οικισμό Ποταμιάς της Τ.κ. Παλαιοκατούνου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

13.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης μελέτης: «Επισκευή και στεγανοποίηση προαύλιου χώρου πρώην δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Λεπιανών»

14.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης μελέτης: «Βελτίωση βατότητας εσωτερικής οδοποιίας της Τ.Κ Κάτω Γραικικού»

15.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης μελέτης: «Κατασκευή προστατευτικού τοιχίου κατοικίας Αλέξ. Χρόνη Κάτω Γραικικού» διαδικασία αρθρ. 32 παρ. 2Γ

16.

ΘΕΜΑ

Επί αιτήματος Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Θεοδωριάνων

17.

ΘΕΜΑ

Περί λήψης απόφασης για έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για υπηρεσίες και εργασίες

18.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε για το έργο: «Επισκευή Ορειβατικού καταφυγίου στην  Τ.Κ. Καταρράκτη»

19.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση λειτουργίας υδρομάστευσης Κτιστάδων»

20.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση Δικτύου Ύδρευσης ΤΚ Βουργαρελίου»

21.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση- Συντήρηση Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης»

22.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Επισκευή πρώην δημοτικού σχολείου οικισμού Τερπνών και συντήρηση νεκροταφείων στην Τ.Κ. Καψάλων»

23.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Κυψέλης»

24.

ΘΕΜΑ

Περί ανάρτησης ορίων οικισμών και οικιστικών πυκνώσεων στους δασικούς χάρτες

25.

ΘΕΜΑ

Περί ανάθεσης της προμήθειας  υλικών ύδρευσης για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών

26.

ΘΕΜΑ

Επί αιτήματος Κωλέτση Αθηνάς

27.

ΘΕΜΑ

Περί ειδικοτήτων οκταμήνων Κοινωφελούς Εργασίας

28.

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής έργων

29.

ΘΕΜΑ

Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού – τεχνικού προγράμματος έτους 2018

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΧΟΥΛΗΣ