Δύο μόνιμες θέσεις εργασίας ΥΕ στην καθαριότητα στον Δήμο Κ. Τζουμέρκων

Δύο μόνιμες θέσεις εργασίας Υ.Ε στην καθαριότητα προκηρύσσονται στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων. Πληροφορίες σχετικές με τις θέσεις θα βρείτε στο συνημμένο έγγραφο της προκήρυξης 3Κ/2018. Αιτήσεις θα γίνουν δεκτές 07/03-23/03/18.