Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 09/02/18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΙΘΜ.  3/2018

    Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος στο Βουργαρέλι την 9η του μηνός Φεβρουαρίου  2018, ημέρα  Παρασκευή και  ώρα  15:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω:

 

1.   

ΘΕΜΑ

Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού – τεχνικού προγράμματος έτους 2018

2.   

ΘΕΜΑ

Περί λήψης απόφασης για έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για υπηρεσίες και εργασίες

3.   

 

Περί αποδοχής πίστωσης από Περιφέρεια Ηπείρου για το έργο: «Διαμόρφωση αύλειου χώρου του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καταρράκτη Άρτας Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

4.   

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από Περιφέρεια Ηπείρου για το έργο: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον οικισμό Σγάρας της Τ.Κ. Καταρράκτη σε δημοτική οδό προς Πάτερ Κοσμά του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

 

5.   

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από Περιφέρεια Ηπείρου για το έργο: «Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου Τ.Κ. Μεσούντας (θέση Σίδερα) του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

 

6.   

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από Περιφέρεια Ηπείρου για το έργο: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης πρανών στην Τ.Κ. Βουργαρελίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

 

7.   

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από Περιφέρεια Ηπείρου για το έργο: «Βελτίωση βατότητας εσωτερικής οδοποιίας Τ.Κ. Βουργαρελίου-οικισμός Παλαιοχωρίου»

 

8.   

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από Περιφέρεια Ηπείρου για το έργο: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κληροδοτήματος Παπαθεοδώρου Τ.Κ. Κτιστάδων»

9.   

ΘΕΜΑ

Περί παραχώρησης κατά χρήση ημιυπόγειας αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Ράμιας στον σύλλογο απανταχού Ραμιωτών «Η Ράμια»

 

10.

ΘΕΜΑ

Περί διενέργειας διαγωνισμού  προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών

 

11.

ΘΕΜΑ

Περί καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπηρεσιών του Τμήματος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για το έτος 2018

 

12.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης διοργάνωσης εκδήλωσης κοπής Πρωτοχρονιάτικης πίτας

13.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης διοργάνωσης εκδήλωσης Αποκριάτικης εκδήλωσης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

14.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών – υπηρεσιών

15.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης μίσθωσης μηχανήματος για την αποκατάσταση βατότητας οδών λόγω έντονων βροχοπτώσεων ( έκτακτη ανάγκη)

16.

ΘΕΜΑ

Περί ανάθεσης της προμήθειας λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών

17.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης μελέτης 1/2018 του έργου «Βελτίωση βατότητας εσωτερικής οδοποιίας Τ.Κ. Βουργαρελίου-οικισμός Παλαιοχωρίου» , προϋπολογισμού 50.000,00 € , συνοπτικός διαγωνισμός

18.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης μελέτης 87/2017 του έργου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς Στενό και Κάτω Χώρα Τ.Κ. Μεσούντας Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» , προϋπολογισμού 100.000,00 € , με τη διαδικασία του αρθρ. 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/16

19.

ΘΕΜΑ

Περί έγκριση μελέτης 13/2018 του έργου «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Ράμιας » , συνοπτικός διαγωνισμός 18.850,00€

 

20.

ΘΕΜΑ

Περί ορισμού δικηγόρου προάσπισης συμφερόντων του Δήμου λόγω καθυστέρησης αποφάσεων Ελεγκτικών Μηχανισμών

21.

ΘΕΜΑ

Περί αίτησης κατοίκων Τ.Κ. Παλαιοκατούνου και Τ.Κ. Βουργαρελίου για επισκευή Δημοτικού Σχολείου οικισμού Αμπελίων

22.

ΘΕΜΑ

Περί μίσθωσης πλατείας Τ.Κ. Μικροσπηλιάς

23.

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών

24.

ΘΕΜΑ

Καταγραφή φωτιστικών σωμάτων , προβολέων κλπ κατά οικισμό

25.

ΘΕΜΑ

Περί απαλλαγής τελών ύδρευσης Τ.Κ. Γραικικού

26.

ΘΕΜΑ

Περί απαλλαγής τελών ύδρευσης Αθανασίου Ρίζου λόγω προγενέστερης συμφωνίας με Δήμο Αγνάντων

27.

ΘΕΜΑ

Περί παράταση προθεσμίας σύνταξης μελέτης με τίτλο: «Βελτίωση βατότητας οδού Βουργαρέλι - Πάτερ Κοσμά»

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΧΟΥΛΗΣ