Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 26/01/18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΙΘΜ.  2/2018

    Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος στο Βουργαρέλι την 26η του μηνός Ιανουαρίου  2018, ημέρα  Παρασκευή και  ώρα  15:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω:

 

1.   

ΘΕΜΑ

Συγκρότηση επιτροπών : α) Παραλαβής και παρακολούθησης συμβάσεων προμηθειών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων σε εφαρμογή του άρθρου 221 Ν. 4412/2016 β) Παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016» γ) Παραλαβής ανταλλακτικών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για το έτος 2018

2.   

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής μικρών έργων - εργασιών συντήρησης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

3.   

ΘΕΜΑ

Συγκρότηση επιτροπής Συντήρησης, επισκευής οχημάτων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

4.   

ΘΕΜΑ

Περί λήψης απόφασης για έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για υπηρεσίες και εργασίες

5.   

ΘΕΜΑ

Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού – τεχνικού προγράμματος

6.   

ΘΕΜΑ

Έγκριση προμήθειας στεφανιών έτους 2018

7.   

ΘΕΜΑ

Περί σύναψης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Καθαριότητας και καθαρισμού δρόμων άρθρο 61 παρ. 1 του Ν. 3979/16-07-2011 ΦΕΚ 138 Α

 

8.   

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από Περιφέρεια Ηπείρου για το έργο: «Διαμόρφωση αύλειου χώρου του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καταρράκτη Άρτας Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

9.   

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από Περιφέρεια Ηπείρου για το έργο: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον οικισμό Σγάρας της Τ.Κ. Καταρράκτη σε δημοτική οδό προς Πάτερ Κοσμά του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

 

10.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από Περιφέρεια Ηπείρου για το έργο: «Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου Τ.Κ. Μεσούντας (θέση Σίδερα) του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

 

11.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από Περιφέρεια Ηπείρου για το έργο: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης πρανών στην Τ.Κ. Βουργαρελίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

 

12.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού Γραβιά Γραικικού»

13.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πλακοσκεπή οχετού στη θέση Κάμπος Τ.Κ. Βουργαρελίου»

14.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση βατότητας εσωτερικής οδοποιίας Τ.Κ. Βουργαρελίου πλησίον κοιμητηρίου (Περ. Ηπείρου)»

15.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Επισκευή πρώην δημοτικού σχολείου οικισμού Τερπνών και συντήρηση νεκροταφείων στην Τ.Κ. Καψάλων»

16.

ΘΕΜΑ

Περί παραχώρησης κατά χρήση ημιυπόγειας αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Ράμιας στον σύλλογο απανταχού Ραμιωτών «Η Ράμια»

 

17.

ΘΕΜΑ

Περί καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπηρεσιών του Τμήματος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για το έτος 2018

18.

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης επιτροπών προσωρινής παραλαβής έργων

19.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης διοργάνωσης εκδήλωσης κοπής Πρωτοχρονιάτικης πίτας

20.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης διοργάνωσης εκδήλωσης Αποκριάτικης εκδήλωσης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

21.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών – υπηρεσιών

22.

ΘΕΜΑ

Διαδικαστικά θέματα Δημοτικού Συμβουλίου

23.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης αναμόρφωσης Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

24.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης απόφασης Κοινωφελούς επιχείρησης για μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων

25.

ΘΕΜΑ

Περί ανανέωσης μίσθωσης χώρου στάθμευσης στην πόλη της Άρτας (Ζαρλαχά Σπυριδούλα)

26.

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών

27.

ΘΕΜΑ

Περί υποχρεωτικής ανακύκλωση Ν.4496/2017

28.

ΘΕΜΑ

Καταγραφή φωτιστικών σωμάτων , προβολέων κλπ κατά οικισμό

29.

ΘΕΜΑ

Εφαρμογή διάταξης περί προκαταβολής στους Προέδρους Τ.Κ.

30.

ΘΕΜΑ

Ενίσχυση Τ.Κ. με απαραίτητα μέσα και εργαλεία

31.

ΘΕΜΑ

Απόφαση για καθαρισμούς κοινοτικών τουαλετών ή κλείσιμο αυτών

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΧΟΥΛΗΣ