ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΑΜΙΑΣ ΤΚ ΡΑΜΙΑΣ

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων προκηρύσσει Δημόσια Φανερή και Προφορική Πλειοδοτική Δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού κτηρίου στον οικισμό Ράμιας ΤΚ Ράμιας.

Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο Βουργαρελίου στις 27/10/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα τη 12η μεσημβρινή. Στην περίπτωση που αποβεί άγονη, θα επαναληφθεί στις 3/11/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα τη 12η μεσημβρινή.

Για τη συμμετοχή απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής Τράπεζας ή Τ.Π.Δ. ύψους 120,00 ΕΥΡΩ.

Το τεύχος της διακήρυξης του Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού θα χορηγείται από το Δημαρχείο Βουργαρελίου και το ΚΕΠ Αγνάντων.