Προκήρυξη για 4 οχτάμηνες θέσεις στο Δήμο Κ. Τζουμέρκων

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων, που εδρεύει στο Βουργαρέλι Νοµού Άρτας και συγκεκριµένα τις εξής ειδικότητες:

1) ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων (Φορτωτή - Εκσκαφέα JCB)

2) ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων έργων (Ισοπεδωτή γαιών- γκρειντερ)

3) ∆Ε Υδραυλικών

4) ∆Ε Ηλεκτρολόγων 

Δείτε συνημμένο έγγραφο