Πρόσκληση σύγκλησης δημοτικού συμβουλίου 06/07/17, 18:00

 

    Καλείσθε να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος στο Βουργαρέλι την 6η του μηνός Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω:

1o ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης απολογισμού Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για το Οικονομικό Έτος 2016

2ο ΘΕΜΑ

Έγκριση τριμηνιαίων εκθέσεων εκτέλεσης προϋπολογισμού 2017

3ο ΘΕΜΑ

Περί επεκτάσεων ηλεκτροφωτισμού

4ο ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κουκκουλίων»

5ο ΘΕΜΑ

Περί προσωρινής μεταστέγασης Νηπιαγωγείου Παλαιοκατούνου για το σχολικό έτος 2017-2018

6ο ΘΕΜΑ

Περί προμήθειας τιμητικών πλακετών

7ο ΘΕΜΑ

Περί τοποθέτησης πινακίδας για 2 θέσεις αναπήρων σύμφωνα με το 9ο Πρακτικό Τ.Σ. στην Τ.Κ. Καταρράκτη και μετακίνηση πινακίδας για θέση ταξί σύμφωνα με το 5ο Πρακτικό  Τ.Σ.

8ο ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης μελέτης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ Τ.Κ. AΓΝΑΝΤΩΝ ΤΗΣ  Δ.Ε. ΑΓΝΑΝΤΩΝ», αρ. μελέτης 39/2017 ποσού 63.500,00 € (συνοπτικός διαγωνισμός)

9ο ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου  για το έργο: «Συντήρηση - αποκατάσταση προσβάσεων Ι.Μ. Χρυσοσπηλιώτισσας Γουριανών Άρτας» ποσού 15.700,00 €

10ο ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανακατασκευή οδού και κατασκευή συρματοκιβωτίου στον οικισμό Άνω Γραικικού της Τ.Κ. Γραικικού»

11ο ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:  «Κατασκευή σωληνωτών οχετών στην θέση Δάφνη (προς Γυμνάσιο Λύκειο Αγνάντων) ΤΚ Αγνάντων»

12ο ΘΕΜΑ

Περί παράτασης μίσθωσης οικοπέδου

13ο ΘΕΜΑ

Περί παραχώρησης κατά χρήση παλαιού Δημοτικού Σχολείου οικισμού Παλαιοχωρίου Τ.Κ. Βουργαρελίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Κόκκινη Εκκλησιά»

14ο ΘΕΜΑ

Περί πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για κάλυψη κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών

15ο ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης μελέτης 41/2017 του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΦΡΑΣΤΑ Τ.Κ. AΓΝΑΝΤΩΝ» (δωρεά της  εταιρείας ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΓΝΑΝΤΩΝ Α.Ε.)

16ο ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση λειτουργίας υδρομάστευσης Κτιστάδων»

17ο ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών ΤΚ Διστράτου»

18ο ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:  «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας αγροτικής οδού στη θέση Βλαγκάδα Τ.Κ. Καταρράκτη»

19ο ΘΕΜΑ

Περί καθορισμού επιτροπών παραλαβής έργων

20ο ΘΕΜΑ

Περί προσδιορισμού χρηματοδότησης της συμπληρωματικής σύμβαση για το έργο: «Βελτίωση αγροτικής οδού Γραβιά – Γραικικό»

21ο ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Κυψέλης»

22ο ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜ του έργου: «Κατασκευή σωληνωτών στην Τ.Κ. Κάτω Καλεντίνης (Αντιπλημμυρικά έργα)»

23ο ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου: «Ολοκλήρωση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Βουργαρελίου»

24ο ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση υποδομών πληροφορικής και εξυπηρέτησης επισκεπτών στον Δήμο Αγνάντων»

25ο ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης γα την μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων (έντονες καταιγίδες)

26ο ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου Κεντρικών Τζουμέρκων»

27ο ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου: «Επισκευή δημοτικών χώρων υγιεινής στην ΤΚ Τετρακώμου»

28ο ΘΕΜΑ

Περί έκδοσης άδειας παραγωγού λαϊκής αγοράς Ευθυμίου Ελενίτσα

29ο ΘΕΜΑ

Περί έκδοσης άδειας παραγωγού λαϊκής αγοράς Νάκου Λαμπρινή

30ο ΘΕΜΑ

Περί έκδοσης άδειας παραγωγού λαϊκής αγοράς Μπουργάνης Γεώργιος

31ο ΘΕΜΑ

Περί έκδοσης άδειας ψησίματος καλαμποκιού

32ο ΘΕΜΑ

Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης 2017 Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

33ο ΘΕΜΑ

Αναμόρφωση προϋπολογισμού - Τεχνικού Προγράμματος