Διακήρυξη διαγωνισμού 27/06/17 για ανάθεση του έργου "Βελτίωση βατότητας οδών Δ.Ε Θεοδωριάνων"

Ο Δήμος Κ. Τζουμέρκων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό 27/06/17 ώρα 10:00 πμ για την ανάθεση του έργου "βελτίωση βατότητας οδών Δ.Ε. Θεοδωριάνων" προϋπολογισμού 22.000 με Φ.Π.Α. Δείτε συνημμένη την διακήρυξη.