Διακήρυξη διαγωνισμού 29/06/17 για το έργο "Βελτιωτικά έργα υποδομής στη Τ.Κ. Κυψέλης"

Ο Δήμος Κ. Τζουμέρκων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό 29/06/17 ώρα 10:00 πμ για την ανάθεση του έργου "Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Κυψέλης" προϋπολογισμού 66.900 με Φ.Π.Α. Δείτε συνημμένη την διακήρυξη.