Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 02/06/17

ΑΡΙΘΜ.  9/2017

    Καλείσθε να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος στο Βουργαρέλι την  2η του μηνός Ιουνίου 2017, ημέρα  Παρασκευή και ώρα  12:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω:

 

1.  

ΘΕΜΑ

Περί διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορία Α2,ομάδα10η,α/α 1) «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 0,491ΜW, στο ρέμα «Σαλτσίρεμα», στην Τ.Κ. Αγνάντων, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Π.Ε Άρτας»

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΧΟΥΛΗΣ