Πρόσληψη ενός ατόμου 8μηνης σύμβασης στην καθαριότητα στο Κ.Υ Αγνάντων

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες καθαριότητας, καθώς και το Παράρτημα Ανακοινώσεων που επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο κομμάτι της ανακοίνωσης.
 
Δείτε συνημμένη την πρόσκληση.