Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων 31/03/17

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΙΘΜ.  5/2017

Καλείσθε να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος στο Βουργαρέλι την  31 η του μηνός  Μαρτίου 2017, ημέρα  Παρασκευή και ώρα  17:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω:

 

1.  

ΘΕΜΑ

Περί διαθήκης Αγγελικής Βλάχου στην Τ.Κ. Θεοδωριάνων

2.  

ΘΕΜΑ

Περί επεκτάσεων ηλεκτροφωτισμού

3.  

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης μελέτης: «Βελτίωση βατότητας εσωτερικής οδοποιϊας Τ.Κ. Βουργαρελίου πλησίον κοιμητηρίου»

4.  

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας στον οικισμό Σκιαδάδες της Τ.Κ. Βουργαρελίου»

5.  

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αντικατάσταση Δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κυψέλης»

6.  

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας σύνταξης μελέτης: « Βελτίωση βατότητας οδού Βουργαρέλι- Πάτερ Κοσμάς»

7.  

ΘΕΜΑ

Περί ορισμού Δημοτικών Συμβούλων για την οριστική παραλαβή του έργου: «Κατασκευή φράγματος μετά προφράγματος στη θέση Γοργούσα χειμάρρου Αγναντίτη Δ.Δ. Αγνάντων»

8.  

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο: «Τσιμεντόστρωση δημοτικού δρόμου στη θέση  Ραδετσκό Τ.Κ. Παλαιοκατούνου »

9.  

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο: «Υγρομόνωση στέγης Πολιτιστικού Κέντρου Τ.Κ. Κουκκουλίων»

10. 

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής για το έργο: «Βελτίωση βατότητας οδών στην Τ.Κ. Τετρακώμου»

11. 

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την παροχή γευμάτων

12. 

ΘΕΜΑ

Αναμόρφωση - τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2017


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΧΟΥΛΗΣ