Παραγωγή δενδρυλλίων κατάλληλων για Χριστουγεννιάτικα δένδρα και καλλωπιστικών κλώνων

Ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που καλύπτονται από τα διαλαμβανόμενα στην με αριθμ. 847550/2380/14-09-2020 διαταγή του Υπουργείου Περ/ντος και Ενέργειας καλούνται να υποβάλλουν στην Δ/νση Δαών Άρτας, το αργότερο μέχρι 5 Οκτωβρίου 2020 αιτήσεις για τον αριθμό των δενδρυλλίων που προτίθενται να υλοτομήσουν κατά το τρέχον έτος, ώστε να μπορέσει η υπηρεσία να προβεί στον απαραίτητο έλεγχο και την έγκριση των αιτημάτων.