Ανακοίνωση διανομής τροφίμων στους δικαιούχους του προγράμματος "ΚΕΑ-ΤΕΒΑ"

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων, στα πλαίσια του προγράμματος <<ΚΕΑ-ΤΕΒΑ>> θα πραγματοποιήσει διανομή τροφίμων στους δικαιούχους την Τετάρτη 30-9-2020 και ώρα 8:30 πμ έως 12:00 μμ στην Άγναντα και στο Βουργαρέλι. Τα σημεία παράδοσης θα είναι τα κτίρια του Δημαρχείου.

Δικαιούχοι είναι όσοι:

  1. Λαμβάνουν το Κ.Ε.Α.
  2. Έχουν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ
  3. Συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα εγκριθέντων για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020 σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.
  4. Έχουν δηλώσει ως σημείο παραλαβής τροφίμων τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων.

Τα είδη που θα διανεμηθούν είναι: ελαιόλαδο,  τυρί φέτα και κοτόπουλο.

Οι ποσότητες που αντιστοιχούν ανά οικογένεια είναι:

Οικογένειες με 1 μέλος

Οικογένειες με 2  μέλη

Οικογένειες με 3 μέλη

Οικογένειες με 4 μέλη

Οικογένειες με 5 μέλη και άνω

5 τεμ.ελαιόλαδο, 3 τεμ. τυρί, 1 κοτόπουλο

5 τεμ. ελαιόλαδο, 3 τεμ τυρί, 2 κοτόπουλα

7 τεμ. ελαιόλαδο, 4 τεμ. τυρί, 3 κοτόπουλα

7 τεμ. ελαιόλαδο, 4 τεμ. τυρί, 3 κοτόπουλα

9 τεμ. ελαιόλαδο, 5 τεμ. τυρί, 3 κοτόπουλα

 

Καλούνται οι δικαιούχοι να προσέλθουν για να παραλάβουν την ποσότητα που τους αναλογεί με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας.

Σε περίπτωση που αδυνατούν να παραλάβουν οι ίδιοι, δύνανται να παραλάβουν μέσω τρίτου προσώπου που φέρει εξουσιοδότηση.