Πρόσκληση σύγκλησης 22ης/29-09-2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00μμ, κεκλεισμένων των θυρών, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με της σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) και βάση της υπ’ αριθ. 33282/29.05.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, ως εξής:

 

Θέμα 1

Περί έγκρισης πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του   έργου: «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης και υδρομάστευση ΔΕ Αθαμανίας»

Θέμα 2

Περί έγκρισης πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του   έργου: «Συντήρηση νεκροταφείου Καταρράκτη ΤΚ Καταρράκτη»

Θέμα 3

Περί έγκρισης πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του   έργου: «Εργασίες αποπεράτωσης Πνευματικού Κέντρου Μικροσπηλιάς»

Θέμα 4

Περί έγκρισης πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του   έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού προς Καταρράκτες Θεοδωριάνων»

Θέμα 5

Περί έγκρισης πρακτικού ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτιωτικά έργα ΔΕ Αγνάντων – ΔΕ Μελισσουργών»

Θέμα 6

Περί έγκρισης πρακτικού ανοικτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: « Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου μύλου χωρητικότητας 12m3»

Θέμα 7

Περί έγκρισης πρακτικού της επαναληπτικήςανοικτήςδιαδικασίαςγια την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμούτου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων – Ομάδα Δ: Συνοδευτικός εξοπλισμός εκσκαφέα φορτωτή»

Θέμα 8

Περί έγκρισης πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς, περιορισμένης ενεργειακής κατανάλωσης με όργανα από ανακυκλωμένα υλικά, εκπαιδευτικού χαρακτήρα»

Θέμα 9

Περί έγκρισης πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων παιδικής χαράς περιορισμένης ενεργειακής κατανάλωσης»

Θέμα 10

Περί έγκρισης πρακτικού ανοικτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων – Ομάδα Α ΕΙΔΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»

Θέμα 11

Περί έγκρισης πρακτικού ανοικτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων – Ομάδα Β: ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ»

Θέμα 12

Περί έγκρισης πρακτικού ανοικτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων – Ομάδα Γ: ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»

Θέμα 13

Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια υλικών αποκατάσταση εξωτερικών ανοιγμάτων και επιφανειών στο Καταφύγιο Καταρράκτη Άρτας»

Θέμα 14

Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού από οικισμό «Αλώνι – Χιόνι» Καταρράκτη έως Ορειβατικό Καταφύγιο Καταρράκτη»

Θέμα 15

Αναμόρφωση – Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2020

Θέμα 16

Περί μίσθωσης δημοτικού κτηρίου του πρώην Αστυνομικού Σταθμού στην ΤΚ Τετρακώμου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 17

Περί έγκρισης ανάθεσης της σύμβασης για την επισκευή – συντήρηση οχημάτων  με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016

Θέμα 18

Περί συμμετοχής στο πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών (ΟΑΕΔ)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος