Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης στη θέση "Τσιποτήρα" της ΤΚ Αθαμανίου