Ανακοίνωση διανομής τροφίμων στους δικαιούχους του προγράμματος "ΚΕΑ-ΤΕΒΑ"

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων, στα πλαίσια του προγράμματος <<ΚΕΑ-ΤΕΒΑ>> θα πραγματοποιήσει διανομή τροφίμων στους δικαιούχους την Δευτέρα 29-6-2020 και ώρα 8:30 πμ έως 12:30 μμ στο Βουργαρέλι και 10:00 πμ έως 12:30 μμ στην Άγναντα. Τα σημεία παράδοσης θα είναι τα κτίρια του Δημαρχείου. Δικαιούχοι είναι όσοι: 1. Λαμβάνουν το Κ.Ε.Α. 2. Έχουν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ 3. Συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα εγκριθέντων για τον μήνα Ιούνιο 2020 σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. 4. Έχουν δηλώσει ως σημείο παραλαβής τροφίμων τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων. Τα είδη που θα διανεμηθούν είναι: νωπό κοτόπουλο και τυρί φέτα Οι ποσότητες που αντιστοιχούν ανά οικογένεια είναι: - Οικογένειες με 1 και 2 μέλη 3 κοτόπουλα 6 τεμάχια τυρί - Οικογένειες με 3 και 4 μέλη 5 κοτόπουλα 10 τεμάχια τυρί -Οικογένειες με 5 μέλη και άνω 5 κοτόπουλα 14 τεμάχια τυρί Καλούνται οι δικαιούχοι να προσέλθουν για να παραλάβουν την ποσότητα που τους αναλογεί με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας. Σε περίπτωση που αδυνατούν να παραλάβουν οι ίδιοι, δύνανται να παραλάβουν μέσω τρίτου προσώπου που φέρει εξουσιοδότηση.