Ανακοίνωση διανομής τροφίμων στους δικαιούχους του προγράμματος "ΚΕΑ-ΤΕΒΑ"

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων, στα πλαίσια του προγράμματος <<ΤΕΒΑ>> θα πραγματοποιήσει διανομή τροφίμων στους δικαιούχους την Παρασκευή 28-5-2021 και ώρα 9:00 πμ έως 12:00 μμ στην Άγναντα και στο Βουργαρέλι. Τα σημεία παράδοσης θα είναι τα κτίρια του Δημαρχείου.

Δικαιούχοι είναι όσοι:

  1. Λαμβάνουν το Κ.Ε.Α.
  2. Έχουν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ

3.      Συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα εγκριθέντων (ασχέτως αν η συνταγή αφορά διανομή Mαίου 2021, αφορά τους εγκριθέντες  για τον μήνα Μάρτιο 2021  σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία)

  1. Έχουν δηλώσει ως σημείο παραλαβής τροφίμων τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων.

Τα είδη που θα διανεμηθούν είναι:Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, ρύζι, ελαιόλαδο, κοτόπουλο, σκόνη πλυντηρίου.

Οι ποσότητες που αντιστοιχούν ανά οικογένεια είναι:

Οικογένειες με 1-2 μέλη

Οικογένειες με 3-4  μέλη

Οικογένειες με 5 μέλη και άνω

4 τεμάχια αλεύρι, 4 τεμάχια ρύζι, 2 τεμάχια ελαιόλαδο, 3 κοτόπουλα, 1 τεμάχιο σκόνη πλυντηρίου

6 τεμάχια αλεύρι, 6 τεμάχια ρύζι, 3 τεμάχια ελαιόλαδο, 5 κοτόπουλα, 1 τεμάχιο σκόνη πλυντηρίου

8 τεμάχια αλεύρι, 8 τεμάχια ρύζι, 4 τεμάχια ελαιόλαδο, 7 κοτόπουλα, 1 τεμάχιο σκόνη πλυντηρίου

 

Καλούνται οι δικαιούχοι να προσέλθουν για να παραλάβουν την ποσότητα που τους αναλογεί με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας.

Σε περίπτωση που αδυνατούν να παραλάβουν οι ίδιοι, δύνανται να παραλάβουν μέσω τρίτου προσώπου που φέρει εξουσιοδότηση.

Τονίζεται ότι  οι διανομές  θα πραγματοποιηθούν τηρώντας αυστηρά τους κανονισμούς ατομικής υγιεινής και τις οδηγίες – μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας για την πρόληψη της διασποράς του Νέου Κορονοϊού COVID-19,  που έχουν τεθεί  από την Κείμενη Νομοθεσία.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΩΦΕΙΛΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ   ΝΑ ΦΟΡΟΥΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΡΑΤΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ