Αποφάσεις της 4ης/09-03-2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

 

Θέμα 1

Περί εξειδίκευσης πίστωσης για την διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης «Δρόμος του Ταχυδρόμου»

Θέμα 2

Περί έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2020 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» 

Θέμα 3

Περί ορισμού δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης για την τακτοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του κληροδοτήματος – κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης «Παλούκης Κωνσταντίνος»