Αποφάσεις 7ης/11-05-2020 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Α/Α

ΑΠΟΦ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.

100

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 20/2020 μελέτης: «Συντήρηση και αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

2.

101

Περί τροποποίησης της υποβληθείσας αίτησης χρηματοδότησης (ΑΠ 14433/28-02-2020) της Πράξης: «Κατασκευή νέου γηπέδου 5x5 Βουργαρελίου

3.

102

Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού έτους 2020

4.

103

Περί σύναψης διαβαθμιδικής σύμβασης συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 3852/2020 για την διάθεση τεχνικού προσωπικού για την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση - αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης πρώην Δήμου Αγνάντων»

5.

104

Περί κοπής πλατάνου πλησίον του Δημοτικού Καταστήματος Αγνάντωντου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

6.

105

Περί έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 19/2020 μελέτης: «Συντήρηση νεκροταφείου Καταρράκτη Τ.Κ. Καταρράκτη»του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

7.

106

Επέκταση Δικτύου ΦΟΠ – Τοποθέτηση Φωτιστικών Σωμάτων στη θέση «Παπούλια» της Τ.Κ. Βουργαρελίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

8.

107

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στη θέση “Δρακότρυπα” Τ.Κ. Βουργαρελίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας  

9.

108

Περί οριστικής παραλαβής του έργου:«Βελτίωση βατότητας εσωτερικής οδοποιίας ΤΚ Βουργαρελίου πλησίον κοιμητηρίου (Περ. Ηπείρου)»

10.

109

Περί οριστικής παραλαβής του έργου:«Άμεση κατασκευή τοίχου αντιστήριξης-εργασίες οδοποιίας, λόγω κατολισθήσεων και βλαβών εξαιτίας έντονων καιρικών φαινομένων στην Τ.Κ. Βουργαρελίου»

11.

110

Περί αποδοχής και κατανομής πίστωσης (β’ κατανομή) ποσού 20.159,71 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2020

12.

111

Περί αποδοχής ποσού 52,84 ευρώ από το Τμήμα Επιχορηγήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, για την καταβολή μισθωμάτων(από 1/1/2020 έως 30/4/2020) των σχολικών μονάδων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2020