Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (2/2020) 21-01-2020

Καλείσθε να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος στο Βουργαρέλι την 21ηη του μηνός Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω:

  1.  

ΘΕΜΑ

Περί τροποποίησης του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας, έτους 2020

  1.  

ΘΕΜΑ

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

  1.  

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση βατότητας εσωτερικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Αγνάντων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

  1.  

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση βατότητας και αποκατάσταση καλντεριμιού περιμετρικά της κεντρικής πλατείας της Τ.Κ. Κυψέλης» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

  1.  

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης δαπάνης για έκτακτες ανάγκες του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

  1.  

ΘΕΜΑ

Περί παραίτησης μέλους του Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας και αντικατάστασής του

  1.  

ΘΕΜΑ

Επί αιτήματος κ. Μαρέτη Δημητρίου για ενοικίαση κτηρίου της πρώην Αστυνομίας στην Τ. Κ. Τετρακώμου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

  1.  

ΘΕΜΑ

Περί μετάβασης του Αντιδημάρχου κ. Κανή Δημητρίου στην Πύλη Τρικάλων για να παραστεί στη συνεδρίαση του Δικτύου «ΠΙΝΔΟΣ»

  1.  

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης επιτροπής έργων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

  1.  

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής οικισμών στην Τ.Κ. Καψάλων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας