Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (1/2020) 21-01-2020

Καλείσθε να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος στο Βουργαρέλι την 21ηη του μηνός Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω:

1.     

ΘΕΜΑ

Ισολογισμός και αποτελέσματα Χρήσης 2018 του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας