Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (14/2019) 30-10-2019

    Καλείσθε να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος στο Βουργαρέλι την 30ηη του μηνός Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14:00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω:

1

ΘΕΜΑ

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στην Τράπεζα της Ελλάδας

2

ΘΕΜΑ

Διαχείριση θυρίδας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στην Τράπεζα Πειραιώς3.

3

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ για το έργο: «Βελτίωση βατότητας προς θέση «Ξηρού» και «Γιαννίτσι» στην Τ.Κ. Παλαιοκατούνου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτα4.

4

ΘΕΜΑ

Περί γνωμοδότησης για τα ετήσια προγράμματα έργων και εργασιών Ανάπτυξης της Δασοπονίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας έτους 2019

5

ΘΕΜΑ

Περί διοργάνωσης  «Άθλου Τζουμέρκων»  έτους 2019

6

ΘΕΜΑ

Έλεγχος κατασκευής κεραίας στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ. Ανεμορράχης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας, με κωδικό θέσης «2422416»

7

ΘΕΜΑ

Περί καθορισμού αμοιβής του Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

8

ΘΕΜΑ

Επί αιτήματος Πολιτιστικού Συλλόγου Κεντρικιωτών Άρτας για ανανέωση σύμβασης παραχώρησης Δημοτικού Σχολείου “Φτέρης” της Τ.Κ. Κεντρικούτου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

9

ΘΕΜΑ

Ψήφισμα συμπαράστασης στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)

10

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου ποσού 15.000,00 €για την κατασκευή του έργου: «Επισκευή μηχανήματος ισοπεδωτή Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας, για τις ανάγκες του Δήμου ενόψει της χειμερινής περιόδου» αρ. απόφασης 163595/5458/22-10-2019

11

ΘΕΜΑ

Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικών Τζουμέρκων στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Ηπείρου

12

ΘΕΜΑ

Περί πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για κάλυψη κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών

13

ΘΕΜΑ

Περί παραχώρησης δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Ράμιας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

14

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης μελέτης κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου στον οικισμό “Τελήσι” (προς οικία Ζορμπά) της Τ.Κ. Αθαμανίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

15

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης σύμβασης παραχώρησης (μίσθωσης) κοινοτικού ύδατος για εμφιάλωση και εμπορία με την εταιρεία εμφιάλωσης νερού «Τζουμέρκα»

16

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης σύναψης μίσθωσης για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δημοτικό κτήριο της κεντρικής πλατείας Αγνάντωντου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

17

ΘΕΜΑ

Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού έτους 2019

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ