9ο Συνέδριο του ΜΕ.Κ.Δ.Ε.: "Όραμα, σχεδιασμός και πολιτικές για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών και Απομονωμένων Περιοχών" - Μέτσοβο, 26-28 Σεπτεμβρίου 2019

Σας ενημερώνουμε ότι στη σελίδα του ΜΕΚΔΕ  http://mirc.ntua.gr/, στην καρτέλα 9ο Συνέδριο και στην επιλογή Πρακτικά μπορείτε να βρείτε τις ερευνητικές εργασίες της ειδικής συνεδρίασης του Συνεδρίου, όπου αναπτύχθηκε το θέμα της συμβολής του Ε.Μ.Π. στην Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.