Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (13/2019) 02-10-2019

        Καλείσθε να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος στο Βουργαρέλι την 2ηη του μηνός Οκτωρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω:

1.     

ΘΕΜΑ

Δημόσια διαβούλευση για τη ΜΠΕ του έργου: «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, θέση «Γιαννίτσι», Δ. Κεντρικών Τζουμέρκων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου – ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»

2.     

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

3.     

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

4.     

ΘΕΜΑ

Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του έργου: «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης ΔΕ Αθαμανίας και εσωτερικού ύδρευσης Κρυονερίου ΤΚ Κεντρικού» από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»

5.     

ΘΕΜΑ

Περί αναπλήρωσης μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου (ΠΕ3 Πολιτικού Μηχανικού) στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ