Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (12/2019) 23-09-2019

Καλείσθε να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος στο Βουργαρέλι την 23ηη του μηνός Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω:

1.     

ΘΕΜΑ

Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων για τη συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου Ύδρευσης Βρυζοκαλάμου (άρθρο 246 ΔΚΚ)

2.     

ΘΕΜΑ

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

3.     

ΘΕΜΑ

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων με την επωνυμία «Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

4.     

ΘΕΜΑ

Ορισμός μελών Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

5.     

ΘΕΜΑ

Ορισμός μελών Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

6.     

ΘΕΜΑ

Αντικατάσταση εκπροσώπου  του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας, στο Δ.Σ. της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ

7.     

ΘΕΜΑ

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας στο Διοικητικό Συμβούλιο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων –Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου

8.     

ΘΕΜΑ

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας στην Γενική Συνέλευση της ΑΜΚΕ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ

9.     

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από αιρετά όργανα του Δήμου Κεντρικών ΤζουμέρκωνΝ. Άρτας

10.    

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

11.    

ΘΕΜΑ

Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού έτους 2019

12.    

ΘΕΜΑ

Περί ορισμού υπεύθυνου υπαλλήλου από την Οικονομική υπηρεσία του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για την κίνηση λογαριασμών των προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος

13.    

ΘΕΜΑ

Περί ορισμού υπολόγου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, για κωδικούς winbank στην Τράπεζα Πειραιώς

14.    

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 78/2019 μελέτης του έργου: «Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας οδού Καταρράκτης-Βουργαρέλι από Χ.Θ. 7+800,629 Έως 11+418,055» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων του Ν. Άρτας

15.    

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. για το έργο: «Βελτίωση βατότητας οικισμού Μηλέας Τ.Κ. Καταρράκτη»του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων του Ν. Άρτας

16.    

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. για το έργο: «Άμεση αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων για την προστασία κατοικιών καθώς και την αποκατάσταση βατότητας οδικών τμημάτων λόγω των πρόσφατων πλημμυρικών φαινομένων στην Τ.Κ. Καταρράκτη Άρτας μετά των οικισμών της»του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων του Ν. Άρτας

17.    

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. για το έργο: «Βελτίωση βατότητας οδών από επαρχιακή οδό στη θέση «Κοτεζέλι» προς οικία Δημ. Νταλιάνη και Δημ. Τράμπα ΤΚ Ανεμορράχης»του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων του Ν. Άρτας

18.    

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. για το έργο: «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Μελισσουργών»του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων του Ν. Άρτας

19.    

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εξειδικευμένες εργασίες άμεσης ενίσχυσης και αποκατάστασης της φέρουσας ικανότητας των λιθόκτιστων τοίχων αντιστήριξης της κεντρικής Πλατείας Βουργαρελίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

20.    

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης για την προστασία υδραύλακα στον οικισμό Σγάρα» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

21.    

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Μελισσουργών» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

22.    

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες αποκατάστασης υποδομών Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων από καταστροφικές δράσεις πλημμυρών το 1ο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2017» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

23.    

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Αγίου Χαραλάμπους της Τ.Κ. Κάτω Αθαμανίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

24.    

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού από οικισμό Παλαιοχωρίου της Τ.Κ. Αθαμανίου διαμέσου Γκούρας, προς οικισμό Παναγιάς της Τ.Κ. Καψάλων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

25.    

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία της Τ.Κ. Κάτω Αθαμανίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

26.    

ΘΕΜΑ

Περί λειτουργίας κέντρων κοινότητας

27.    

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτιωτικά έργα Τ.Κ. Παλαιοκατούνου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων του Ν. Άρτας

28.    

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών Τ.Κ. Γραικικού» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων του Ν. Άρτας

29.    

ΘΕΜΑ

Περί πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για κάλυψη κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών

30.    

ΘΕΜΑ

Περί διοργάνωσης εκδήλωσης μνήμης στο «Μαρτυρικό Χωριό» Καταρράκτης, της Δ.Ε. Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

31.    

ΘΕΜΑ

Περί ανακήρυξης ως Επίτιμου Δημότη του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων της αυτού εξοχότητας του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου

32.    

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την μίσθωση βυτίου νερού/υδροφόρου, για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης στην Τ.Κ. Κάτω Καλεντίνης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

33.    

ΘΕΜΑ

Σύναψη διαβαθμικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για διάθεση υπαλλήλων ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού για την διεκπεραίωση, επίβλεψη και παραλαβή Μελετών και Έργων

34.    

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση βατότητας οδών Τ.Κ. Κεντρικού» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

35.    

ΘΕΜΑ

Περί ανανέωσης της διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Νικολάου Σκουφά για σύσταση επιτροπών έργων μη συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ 2014-2020

36.    

ΘΕΜΑ

Περί ανανέωσης της διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη για σύσταση επιτροπών έργων μη συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ 2014-2020

37.    

ΘΕΜΑ

Περί ανανέωσης της διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Αρταίων για σύσταση επιτροπών έργων μη συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ